สัจจา การโยธา บจก.

satja_bd@hotmail.com
สัจจา การโยธา บจก.

Full Description


สัจจา การโยธา บจก.
รับทุบตึก รื้อถอนฯ รถแม็คโฮให้เช่า รับกดเสาเข็มที่อยู่ (ภาษาไทย)

41312 อินทามระ 9 สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

41312 Inthamara 9, Suthisarn Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

08-0555-8501, 08-1327-1869

Fax

0-2616-9848