สระบุรีเทคนิคคอนกรีต บจก.


สระบุรีเทคนิคคอนกรีต บจก.

Full Description


สระบุรีเทคนิคคอนกรีต บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ผลิตภัณ์ฑคอนกรีตที่อยู่ (ภาษาไทย)

36/95 หมู่ 6 ชินเขต 2/18 งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

36/95 Moo 6, Chinnakhet 2/18, Ngamwongwan Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2589-3888, 0-2589-9477

Fax

0-2589-8911