สระบุรี โปรดักส์ เอ็กซตร้า คอนกรีต บจก.


สระบุรี โปรดักส์ เอ็กซตร้า คอนกรีต บจก.

Full Description


สระบุรี โปรดักส์ เอ็กซตร้า คอนกรีต บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

41369 พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

Address (English)

41369 Phahonyothin Rd., Pakpreiw, Mueang, Saraburi

Zip code

18000

Tel.

0-3621-2124-5, 0-3621-4333, 0-3621-4507-9

Fax

0-3622-1506