เสาเอก ดิเวลลอปเมนท์ บจก.


เสาเอก ดิเวลลอปเมนท์ บจก.

Full Description


เสาเอก ดิเวลลอปเมนท์ บจก.
ออกแบบและรับเหมางานก่อสร้าง บริหารโครงการที่อยู่ (ภาษาไทย)

644/80 หมู่ 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

644/80 Moo 4, Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2731-9411

Fax

0-2426-1881