สันติโชค บจก.


สันติโชค บจก.

Full Description


สันติโชค บจก.
รับสร้างบ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

103 ลาดหญ้า 11 ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

103 Latya 11, Latya Rd., Somdetchaophraya, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2439-5710

Fax

0-2439-5682