แซนทาคอน เอ็นไวโรเทค บจก.


แซนทาคอน เอ็นไวโรเทค บจก.

Full Description


แซนทาคอน เอ็นไวโรเทค บจก.
รับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร โรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

34/621 หมู่ 8 ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

34/621 Moo 8, Prachachuen Rd., Bangtalat, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2984-4804-5

Fax

0-2573-4254

...