แสนสิริ บมจ.


แสนสิริ บมจ.

Full Description


แสนสิริ บมจ.
บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

475 Siripinyo Bldg., 16th Fl., Si Ayutthaya Rd., Thanonphayathai, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-22201-3905-6

Fax

0-2201-3904