แสงตาดอินดัสตรีส์ บจก.


แสงตาดอินดัสตรีส์ บจก.

Full Description


แสงตาดอินดัสตรีส์ บจก.
จำหน่ายประตูไม้ พลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

90/3 หมู่ 4 ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

90/3 Moo 4, Chalongkrung Rd., Lamplathiew, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2326-0714-5

Fax

0-2326-0716