แสงไทยอินเตอร์เทรด บจก.

sangthai@anet.net.th
แสงไทยอินเตอร์เทรด บจก.

Full Description


แสงไทยอินเตอร์เทรด บจก.

  • จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฮดรอลิกสำหรับงานอุตสาหกรรม เครื่องมือต่างๆ
  • จำหน่ายอุปกรณ์ในการก่อสร้าง


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

330-334 เจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

Address (English)

330-334 Charoenkrung Rd., Samphanthawong, Samphanthawong, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2222-6252, 0-2224-3602, 0-2226-1232-3

Fax

0-2224-1888