เสนีย์ สรรพกิจ หจก.


เสนีย์ สรรพกิจ หจก.

Full Description


เสนีย์ สรรพกิจ หจก.
ผู้รับเหมางานก่อสร้างงานประมูลของราชการที่อยู่ (ภาษาไทย)

14 ลาดพร้าว 80 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

14 Latphrao 80, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2514-1645, 0-2538-6410

Fax

0-2538-6410