ซัมซุงเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) บจก.


ซัมซุงเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ซัมซุงเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

193/44 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ ชั้น 12 ห้อง 12 บี รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

193/44 Lake Rajada Office Complex, 12nd Fl., Ratchadaphisek Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2264-0524-5, 0-2264-1018, 0-2264-0538-40

Fax

0-2264-0526, 0-2661-9225, 0-2264-0541

...