แซมแพน อินเตอร์เทรด บจก.

sampaninter@yahoo.com
แซมแพน อินเตอร์เทรด บจก.

Full Description


แซมแพน อินเตอร์เทรด บจก.
รับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานด้านกระจก และอะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

44866 หมู่ 2 วัดหนามแดง ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

44866 Moo 2, Wat Nam Daeng, Srinakharin Rd., Bangkhaew, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2753-7523

Fax

0-2753-7524

...