ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) บจก.

saran@sallmannsthailand.com
ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) บจก.

Full Description


ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) บจก.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

177/1 อาคารบางกอกประกันภัย ชั้น 20 ห้อง 2 สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.

Address (English)

177/1 20th Fl., Room 2, Bangkok Union Insurance Bldg., Sura Wong Rd., Suriya Wong, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2634-8500

Fax

0-2634-8511