สาลา แอนด์ แอสโซชิเอทส์ บจก.

salagroup@yahoo.com
สาลา แอนด์ แอสโซชิเอทส์ บจก.

Full Description


สาลา แอนด์ แอสโซชิเอทส์ บจก.
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

17015 ลาดพร้าว 8 ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

17015 Latphrao 8, Latphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2512-1253, 0-2938-5658

Fax

0-2513-8144