ซากุระ คอนเทนเนอร์ บจก.

b.tanawat@gmail.com
ซากุระ คอนเทนเนอร์ บจก.

Full Description


ซากุระ คอนเทนเนอร์ บจก.
จำหน่าย ประกอบ ติดตั้งตู้ห้องน้ำ ป้อมยาม สำนักงาน โรงเรียนสำเร็จรูปที่อยู่ (ภาษาไทย)

508 หมู่ 4 4 เพชรเกษม ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

508 Moo 4, 4, Phetchakasem Rd., Thepharak, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2380-0265, 08-9200-3462

Fax

0-2380-0266

...