สกุลชล คอนสตรัคชั่น บจก.

sakulchol35@yahoo.com
สกุลชล คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


สกุลชล คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมาสร้างบ้าน อาคาร และงานตกแต่งภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

11 ลาดปลาเค้า 72 แยก 8 ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

11 Ladplakhao 72 Yak 8, Ladplakhao Rd., Anusavaree, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2971-8306-7

Fax

0-2971-8308