สกุลไพบูลย์ หจก.

skulphibul@skulthai.com
สกุลไพบูลย์ หจก.

Full Description


สกุลไพบูลย์ หจก.
จำหน่ายกุญแจ ลูกบิด บานพับ มือจับ และอุปกรณ์ประตู



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

620 บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

620 Boromratchonni Rd., Bangbamrhu, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2433-0100-7, 0-2881-7151-60

Fax

0-2433-0108, 0-2433-5483