สากล เครื่องจักรกล บจก.


สากล เครื่องจักรกล บจก.

Full Description


สากล เครื่องจักรกล บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

28/35-36 สากลแลนด์ แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

28/35-36 Sakol Land, Chaengwatthana Rd., Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2573-4255-6

Fax

0-2574-4452