ซันกิโลหะภัณฑ์ บจก.


ซันกิโลหะภัณฑ์ บจก.

Full Description


ซันกิโลหะภัณฑ์ บจก.
ผลิต ติดตั้งประตูเหล็กม้วนที่อยู่ (ภาษาไทย)

96/30 นาคสุวรรณ สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

96/30 Naksuwan, Sathupradit Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2681-7017-8, 0-2294-5182-4, 0-2293-6032

Fax

0-2294-1761