สายสมบัติ ก่อสร้าง หจก.

setthee@saisombat.com
สายสมบัติ ก่อสร้าง หจก.

Full Description


สายสมบัติ ก่อสร้าง หจก.
รับงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง มีรถเทรลเลอร์และรถแบกโฮหัวเจาะให้เช่า รับปรึกษางานรื้อถอนที่อยู่ (ภาษาไทย)

40/108 หมู่ 10 นวลจันทร์ 20 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

40/108 Moo 10, Nuanchan 20 Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2519-1912-3

Fax

0-2519-1483