สหธนาสิน บจก.


สหธนาสิน บจก.

Full Description


สหธนาสิน บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

30/33 งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

30/33 Ngamwongwan Rd., Bangkhen, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2589-5494, 0-2589-1806

Fax

0-2586-1806, 0-2589-5494