สหไทย สตีล ไพพ์ บมจ.

sale@sahathai.com, export@sahathi.com
สหไทย สตีล ไพพ์ บมจ.

Full Description


สหไทย สตีล ไพพ์ บมจ.
ผลิตท่อเหล็กอุตสาหกรรม ท่อเหล็กชุบสังกะสีที่อยู่ (ภาษาไทย)

78 หมู่ 3 ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

78 Moo 3, Puchaosamingphrai Rd., Bangyaphraek, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2385-9023, 0-2754-4138

Fax

0-2754-4100, 0-2385-9288