สหชัยพัฒนาการโยธา บจก.


สหชัยพัฒนาการโยธา บจก.

Full Description


สหชัยพัฒนาการโยธา บจก.
รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

868-868/4 หมู่ 12 อาคารสหชัยกรุ๊ป ธรากร 2 แยก 8 รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

868-868/4 Moo 12, Sahachai Group Bldg., Tharakorn 2 Yak 8, Ramkhamhaeng Rd., Minburi, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2517-6868, 0-2917-5983-5

Fax

0-2517-5016