สหชัยฮาร์ดแวร์ บจก.


สหชัยฮาร์ดแวร์ บจก.

Full Description


สหชัยฮาร์ดแวร์ บจก.
จำหน่ายบานเกล็ดหน้าต่างที่อยู่ (ภาษาไทย)

52/16-19 เพชรบุรี 5 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

52/16-19 Phetchaburi 5 Rd., Thanonphetchaburi, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2216-9411-6

Fax

0-2216-7899