เซฟตี้สตีลอินดัสตรี บจก.

safetysteel@hotmail.com
เซฟตี้สตีลอินดัสตรี บจก.

Full Description


เซฟตี้สตีลอินดัสตรี บจก.
ผลิตประตู หน้าต่างเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

1356 หมู่ 9 สันติคาม 11 สุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Address (English)

1356 Moo 9, Santikham 11, Sukhumvit 109 Rd., Samrong-Nua, Mueang, Mahasarakham

Zip code

10270

Tel.

0-2396-0935-7, 0-2749-2165-7

Fax

0-2749-2168