เซฟคอร์ (ประเทศไทย) บจก.


เซฟคอร์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


เซฟคอร์ (ประเทศไทย) บจก.
บริการทำความสะอาดกระจกอาคารสูงที่อยู่ (ภาษาไทย)

21 รามคำแหง 64 รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

21 Ramkhamhaeng 64, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2373-0054

Fax

0-2373-8050-1

...