สะดวกสร้าง บจก.

saduangsang@hotmail.com
สะดวกสร้าง บจก.

Full Description


สะดวกสร้าง บจก.
รับสร้างบ้าน สร้างอาคาร โรงงาน ออฟฟิตที่อยู่ (ภาษาไทย)

1669/822 นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

Address (English)

1669/822 Nawong Prachapattana Rd., Sikun, Donmueang, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2978-6441

Fax

0-2978-6441