ษฎา วิศวกรรม บจก.

sada@sadaengineer.com
ษฎา วิศวกรรม บจก.

Full Description


ษฎา วิศวกรรม บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ จัดหา และติดตั้งงานระบบวิศวกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

28 โพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

28 Phokaew Rd., Khlong Chan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2138-8557-60

Fax

0-2138-8556