สง่าฤาชาพาณิช บจก.


สง่าฤาชาพาณิช บจก.

Full Description


สง่าฤาชาพาณิช บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

111 หมู่ 3 เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.

Address (English)

111 Moo 3, Serithai Rd., Khannayao, Khannayao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2919-8594-6

Fax

0-2517-9267