เอสเอการ์ด เซอร์วิส บจก.


เอสเอการ์ด เซอร์วิส บจก.

Full Description


เอสเอการ์ด เซอร์วิส บจก.
บริการด้านรักษาความปลอดภัย



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

221 ดำรงค์ลัทธพิพัฒน์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

221 Damrong Ratthaphiphat Rd., Khlongtoey, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2672-7312, 0-2685-6002