ส.อุดมศักดิ์โลหะเฟือง บจก.


ส.อุดมศักดิ์โลหะเฟือง บจก.

Full Description


ส.อุดมศักดิ์โลหะเฟือง บจก.
รับเหมาก่อสร้างอาคาร โกดัง งานฐานราก งานโยธา ครบวงจรที่อยู่ (ภาษาไทย)

888/5-6 หมู่ 9 สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

888/5-6 Moo 9, Sukhumvit Rd., Thepharak, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2394-3751, 0-2757-7442-3

Fax

0-2394-3752