ส.เทพไชยการเคหะ บจก.


ส.เทพไชยการเคหะ บจก.

Full Description


ส.เทพไชยการเคหะ บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ซื้อ-ขายที่ดินที่อยู่ (ภาษาไทย)

179 พลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

179 Phlapphlachai Rd., Pomprap, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2225-8173, 0-2476-7311, 0-2476-1910