ส. ทวีชัย ก่อสร้าง หจก.


ส. ทวีชัย ก่อสร้าง หจก.

Full Description


ส. ทวีชัย ก่อสร้าง หจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

33 พ่วงทรัพย์ ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

33 Puangsap, Rimkhlongprapha Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2585-5077, 0-2585-4724

Fax

0-2913-2816