เอส.ที.วี. คอนสตรัคชั่น บจก.


เอส.ที.วี. คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เอส.ที.วี. คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

896/17 หมู่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

896/17 Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2398-7602

Fax

0-2398-7606