เอส.ที. สแตนดาร์ดเซอร์วิส บจก.


เอส.ที. สแตนดาร์ดเซอร์วิส บจก.

Full Description


เอส.ที. สแตนดาร์ดเซอร์วิส บจก.
บริการรักษาความปลอดภัย ให้คำปรึกษา วางแผน จัดระบบงานด้านรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

406 วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

406 Wongsawang Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2585-6206, 0-2912-2945

Fax

0-2585-6206