เอส.ที.เซฟ คอนโทรล บจก.


เอส.ที.เซฟ คอนโทรล บจก.

Full Description


เอส.ที.เซฟ คอนโทรล บจก.
จำหน่ายสารเคมี รับวางท่อเคมี กำจัดแมลง บริการอบควันและละอองไอน้ำที่อยู่ (ภาษาไทย)

25/59 หมู่บ้านกฤษณา แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม.

Address (English)

25/59 Lamphakchi, Nongchok, Bangkok

Zip code

10530

Tel.

0-2989-4628-9

Fax

0-2989-4414