เอส ที คลีนนิ่ง (ประเทศไทย) บจก.


เอส ที คลีนนิ่ง (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


เอส ที คลีนนิ่ง (ประเทศไทย) บจก.
บริการทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

149 สุนทรโกษา แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

149 Sunthonkosa Rd., Khlongtan, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2249-8064, 0-2671-1765, 0-2240-0416

Fax

0-2671-1766