ส.ศิริแสง บจก.

sirisaeng@yahoo.com, info@siriseang.com
ส.ศิริแสง บจก.

Full Description


ส.ศิริแสง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

300/8-9 วิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

300/8-9 Viphavadi-Rangsit Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2691-9777, 0-2275-3341, 0-2277-8178

Fax

0-2277-8178