ส สมานชัยท่าทราย หจก.


ส สมานชัยท่าทราย หจก.

Full Description


ส สมานชัยท่าทราย หจก.
รับเหมาถมที่ รื้อถอน ทุบตึก พื้นคอนกรีตด้วยเครื่องมือหนักที่อยู่ (ภาษาไทย)

823/1 ประชาราษฎร์ 1 (23) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

823/1 Pracharat 1 (23), Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2585-5607, 0-2585-5616, 0-2585-3097

Fax

0-2585-5607, 0-2585-5616, 0-2585-3097