ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) บจก.


ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) บจก.

Full Description


ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

2 อ่อนนุช 59 สุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

2 On-Nut 59, Sukhumvit 77 Rd., Pravet, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2392-3609

Fax

0-2391-4459