เอส.เอส.ที.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

sstconst@truemail.co.th
เอส.เอส.ที.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


เอส.เอส.ที.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
บริการงานด้านออกแบบ ที่ปรึกษา รับเหมาตกแต่งและงานด้านวิศวกรที่อยู่ (ภาษาไทย)

23437 4 ช่างอากาศอุทิศ วิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

Address (English)

23437 Moo 4, Changarkard U-thit, Viphavadee-Rangsit, Sikan, Donmueang, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2928-2273

Fax

0-2928-2274