ส.พลัง คอนสตรัคชั่น บจก.

s_power_con@yahoo.com, info@spower.co.th
ส.พลัง คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ส.พลัง คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

216/27-29 อาคารแอลพีเอ็น ชั้น 10 นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

216/27-29 L.P.N. Tower, 10th Fl., Nanglinchi Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2285-4334-8

Fax

0-2285-4340