เอส.พี. ชัตเตอร์ส หจก.

sales@spshutters.net
เอส.พี. ชัตเตอร์ส หจก.

Full Description


เอส.พี. ชัตเตอร์ส หจก.
ผลิตประตูเหล็กยืด ประตูเหล็กม้วนที่อยู่ (ภาษาไทย)

112/6, 112/8 วิสุทธิจิตต์ (เอกชัย 8) เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

112/6, 112/8 Wisuthichit (Ekkachai 8), Ekkachai Rd., Bangkhunthian, Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2415-3639, 0-2893-7230-8

Fax

0-2415-1144