เอส พี หจก.


เอส พี หจก.

Full Description


เอส พี หจก.
รับเหมาออกแบบ เขียนแบบ ปลูกสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ และงานต่อเติมที่อยู่ (ภาษาไทย)

2/321 หมู่ 1 สายธนู 9 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

2/321 Moo 1, Saithanu 9, Bangmueang, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2383-2259

Fax

0-2383-2259