เอส.พี. รื้อถอน หจก.

spd@spdemolition.com
เอส.พี. รื้อถอน หจก.

Full Description


เอส.พี. รื้อถอน หจก.
บริการรื้อถอน รับเหมาทุบตึก บ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

14/41 หมู่ 3 เพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.

Address (English)

14/41 Moo 3, Phoemsin Rd., Au-Ngoen, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2998-2682, 0-2998-2683

Fax

0-2994-2448