เอส.พี.ซีวิล ซิสเต็ม บจก.


เอส.พี.ซีวิล ซิสเต็ม บจก.

Full Description


เอส.พี.ซีวิล ซิสเต็ม บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

50/12 หมู่ 2 อุดมสุข สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

Address (English)

50/12 Moo 2, Udomsuk, Sukhumvit 130 Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2361-6730-1

Fax

0-2398-7606