เอส.โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนส์ บจก.


เอส.โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนส์ บจก.

Full Description


เอส.โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนส์ บจก.
แก้ไขการทรุดหรือเอียงของบ้าน, ตึกแถว, โรงงาน, โรงเรียน รับยกตึกเพื่อหนีน้ำให้สูงกว่าถนนที่อยู่ (ภาษาไทย)

12206 วิภาวดี-รังสิต 17 วิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

12206 Viphavadi-Rangsit 17, Viphavadi-Rangsit Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2537-8885, 0-2537-8997

Fax

0-2537-8997