เอส.โอ.พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.


เอส.โอ.พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


เอส.โอ.พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.
รับผลิตงาน (Made to Order) และให้คำปรึกษาข้อมูลด้านเทคนิค ด้านงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา โทรคมนาคม ฯลฯที่อยู่ (ภาษาไทย)

1319 จรัญสนิทวงศ์ 75 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

1319 Charansanitwong 75, Charansanitwong Rd., Bangphlat, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2880-3636

Fax

0-2424-8110, 0-2880-4099