เอส เอ็น เค บจก.


เอส เอ็น เค บจก.

Full Description


เอส เอ็น เค บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

54/26 หมู่ 13 พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Address (English)

54/26 Moo 13, Phaholyothin Rd., Khlongnueng, Khlongluang, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2529-1991

Fax

0-2529-1542, 0-2909-0138