เอสแอนด์เอ็ม คริสตัล คลีน บจก.


เอสแอนด์เอ็ม คริสตัล คลีน บจก.

Full Description


เอสแอนด์เอ็ม คริสตัล คลีน บจก.
บริการทำความสะอาดพื้น บ้าน อาคาร สำนักงาน เช็ดกระจก ซักพรม เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

70/164 นวมินทร์ 83 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

70/164 Nawamin 83, Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2733-4987

Fax

0-2379-0762